Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

ŚMIETKI GLEBOWE – Delia spp.

 

OPIS GATUNKÓW

 

           W Polsce w uprawach rzepaku i innych roślin kapustowatych pospolicie występują trzy gatunki śmietek tzw. „glebowych”: śmietka kapuściana ‑ Delia radicum (występuje wyłącznie na roślinach kapustowatych), śmietka glebowa ‑ D. platura oraz śmietka kiełkówka ‑ D. florilega ‑ które uważane są za gatunki polifagiczne, zagrażające również innym uprawom. Odróżnienie od siebie postaci dorosłych oraz larw poszczególnych gatunków śmietkowatych wymaga specjalistycznej wiedzy i sprzętu, jednak ze względu na duże podobieństwo w biologii i szkodliwości powyższych gatunków, w praktyce nie jest konieczne.

Muchówki mają ciało długości ok. 5-7 mm. Podstawowy kolor jest czarno-szary z intensywnym szarym nalotem. Całe ciało pokryte jest ciemnymi szczecinkami. Dorosłe owady mają wykształconą jedną parę błoniastych skrzydeł, długie nogi, pokryte szczecinami, których kształt i układ jest istotny przy diagnostyce gatunków. Głowa wyraźna, owalna, z dużymi oczami. U samic są one rozdzielone szerokim czołem, natomiast u samców stykają się nad czółkami, samice są też z reguły nieco większe od samców i mają wyraźnie szerszy i ostrzej zakończony odwłok. Jaja są białe, podłużne (cygarowate), długości około 1 mm. Larwy, długości 8-10 mm, są barwy kremowo-białej. Są to larwy typu „czerw” ‑ beznogie (apodialne), bez wyraźnie wykształconej puszki głowowej (acefaliczne), kształtu klinowatego. W odcinku głowowym posiadają dwa czarne haki gębowe, następnie rozszerzają się w kierunku końca ciała na którym wyraźnie wyeksponowane są owalne, parzyste przetchlinki. Poczwarka zabezpieczona jest „bobówką”, utworzoną z ostatniej wylinki larwalnej, ma ona długość ok 7 mm, jest obło zakończona z obu stron, barwy brązowej, na jej powierzchni wyraźnie zaznacza się segmentacja.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony