Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

ŚMIETKI GLEBOWE – Delia spp.

 

CYKL ROZWOJOWY

 

Zimują poczwarki w glebie, dorosłe osobniki pierwszego pokolenia pojawiają się od drugiej połowy kwietnia. Imago odżywia się pyłkiem i nektarem kwiatów, po okresie wiosennego żerowania dochodzi do kopulacji i składania jaj przez samice. Jaja składane są do gleby w niewielkich złożach, a moment ten zwykle zbiega się fenologicznie z początkiem kwitnienia trybuły leśnej (Anthriscus sylvestris). Dorosłe osobniki żyją relatywnie krótko (ok. 2 tygodni), płodność samic wynosi ok. 150 jaj. Liczba pokoleń jest zależna od gatunku; w sprzyjających warunkach w ciągu roku pojawiają się 3-4 pokolenia. Optymalna temperatura dla rozwoju larw to 15-25˚C i wilgotność 80-100%. Ponieważ wymienione wyżej gatunki śmietek są często mylone, w literaturze można znaleźć rozbieżne dane dotyczące biologii śmietek z rodzaju Delia. Dorosłe owady są aktywne przy sprzyjających warunkach do późnej jesieni.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony