Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

ŚMIETKI GLEBOWE – Delia spp.

 

OPIS USZKODZEŃ

 

Szkody wyrządzane są wyłącznie przez stadia larwalne, które żerują na częściach podziemnych roślin. Początkowo objadają mniejsze korzenie, następnie wgryzają się w korzeń główny, zwykle drążąc korytarze w jego części powierzchniowej. Larwy mogą także wgryzać się do wnętrza korzenia i szyi korzeniowej, drążąc w nich korytarze. Silnie uszkodzone systemy korzeniowe pozbawione są większości korzeni bocznych, a na korzeniu głównym widać blizny po żerowaniu larw i obumierającą tkankę. Uszkodzenia sprzyjają wnikaniu chorób grzybowych i bakteryjnych, powodujących zagniwanie korzeni. Uszkodzenie korzeni utrudnia pobieranie wody i substancji pokarmowych, rośliny stają się bardziej podatnie na suszę i stres wodny. Zaatakowane rośliny wolniej rosną, a przy silnym porażeniu mogą całkowicie zamierać, szczególnie dotyczy to młodych roślin. Zasiewy rzepaku ozimego silnie uszkodzone jesienią stają się podatne na przemarzanie i często wylegają.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony