Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

ŚMIETKI GLEBOWE – Delia spp.

 

SYGNALIZACJA ZABIEGÓW OCHRONNYCH

 

Do monitorowania nalotu muchówek używa się „żółtych naczyń”, zarówno w okresie jesiennym, jak i wiosną na rzepaku jarym. Naczynia powinny być umieszczone ok. 20 m od brzegu pola, przed spodziewanym pojawem szkodnika. Początkowo naczynia wystarczy kontrolować dwa razy w tygodniu, po stwierdzeniu pierwszej śmietki, kontrole należy wykonywać codziennie, a odłowione owady usuwać z naczynia. W okresie licznego nalotu muchówek na rzepaku jarym opryski stosuje się w fazie rozwoju liści (BBCH 14-19), a na rzepaku ozimym jesienią, po wschodach.

W przypadku śmietki kapuścianej, dla precyzyjnego ustalenia terminu zabiegu można wykorzystać pułapkę zapachową wyposażoną w atraktant zwabiający zapłonione samice. Są to pułapki w formie żółtego walca, z umieszczonym wewnątrz wabikiem zapachowym. Stosuje się dwie pułapki na jedną plantację niezależnie od jej powierzchni. Pułapki umieszcza się na polu w okresie, kiedy rośliny znajdują się w fazie kilku liści.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony