Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

ŚMIETKI GLEBOWE – Delia spp.

 

SPOSÓB OKREŚLANIA WIELKOŚCI WYRZĄDZONYCH SZKÓD (ocena szkodliwości)

 

Na rzepaku ozimym kontrolę przeprowadzamy jesienią, w fazie rozwojowej kilku liści (BBCH-19), na rzepaku jarym w fazie rozwoju liści (BBCH 14-19). Do analizy pobiera się po 10 roślin z różnych części pola, w zależności od jego wielkości w sumie od 100 do 150 roślin. Przy większych plantacjach dodaje się dodatkowy punkt na każdy hektar. Ocenie poddaje się uszkodzenie systemu korzeniowego i oblicza procent roślin uszkodzonych przez larwy śmietkowatych.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony