Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

OPIS I BIOLOGIA GATUNKU

 

 Oprzędziki żerują na roślinach uprawnych i dziko rosnących z rodziny bobowatych. Występuje ich kilka gatunków m. in.: oprzędzik pręgowany (Sitona lineatus), oprzędzik grochowy = wielożerny (Sitona crinitus Herbst., obecnie S. macularius (Marsham, 1802)), oprzędzik wilżynowy (Sitona humeralis Steph.), oprzędzik szary (Sitona griseus F.), oprzędzik przyziemny (Sitona flavescens Marsch.), oprzędzik koniczynowy (Sitona sulcifrons Thunb.). 

 Oprzędzik pręgowany występuje w jednym pokoleniu w ciągu roku. Zimuje w stadium owada dorosłego w ściółce, w darni na miedzach, rowach i nieużytkach, pod zeschłą trawą, na brzegach lasów i zagajników. Wczesną wiosną, w kwietniu pojawiają się chrząszcze na wieloletnich plantacjach roślin bobowatych (lucerna, esparceta, koniczyna), skąd masowo przelatują na plantacje grochu. Samice przez okres miesiąca składają jaja na powierzchni gleby w pobliżu roślin żywicielskich w ilości 1000-2000 sztuk. Szczyt składania jaj przypada na przełomie maja i czerwca. Po około dwóch tygodniach wylęgają się larwy, które wgryzają się do części podziemnych roślin. Po zakończeniu żerowania larwy przepoczwarczają się w glebie. W lipcu pojawiają się chrząszcze nowego pokolenia, które po przejściowym żerowaniu zimują. 

 Chrząszcz jest koloru brunatnoszarego długości 4–5 mm, ma ciało wydłużone, pokryte drobnymi łuseczkami i włoskami. Na pokrywach skrzydłowych znajdują się na przemian jaśniejsze i ciemniejsze pasy. Głowę zakończoną ma grubym, krótkim ryjkiem. Jajo jest owalne, długości do 0,3 mm, początkowo białe, później ciemne. Larwa jest biała, pomarszczona, łukowato wygięta, beznoga, długości około 6 mm.

  • Oprzędzik - poczwarka
  • Oprzędzik larwa na korzeniu
  • Oprzędzik larwy i poczwarka
  • Oprzędzik łubinowy
  • Oprzędzik łubinowy1
  • Oprzędzik łubinowy3
  • Oprzędzik pręgowany
  • Oprzędzik szary
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony