Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

SYGNALIZACJA

Sposoby ustalania terminów zabiegów ochronnych

 Ocena zagrożenia plantacji w okresie wiosennym polega na stwierdzeniu obecności chrząszczy oprzędzika pręgowanego w fazie wschodów. Lustrację należy przeprowadzać dwa razy w tygodniu aż do fazy 6 liścia właściwego. Polega ona na wyznaczeniu czterech poletek o pow. 1m2 (90-100 roślin) w jednakowych odstępach po przekątnej pola. Lustruje się wszystkie rośliny na poletku ustalając średnią liczbę (procent) roślin z uszkodzonymi blaszkami liściowymi.


 W celu ustalenia liczby chrząszczy należy delikatnie przeglądać rośliny na wyznaczonych poletkach, ponieważ zaniepokojone oprzędziki natychmiast nieruchomieją lub spadają na powierzchnię gleby. Najlepiej wykonywać lustracje we wczesnych godzinach porannych. W celu wstępnego rozeznania w kierunku pojawu [pierwszych osobników chrząszczy na plantacji pomocny jest czerpak entomologiczny.

 

Terminy zabiegów chemicznych i progi ekonomicznej szkodliwości

Groch- lustracja uprawy pod kątem pojawu chrząszczy i powodowanych przez nie uszkodzeń- żer zatokowy- wschody i rozwój liści BBCH 10-13: 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi lub 2 chrząszcze na 1m2,


Bobik- lustracja uprawy pod kątem pojawu chrząszczy i powodowanych przez nie uszkodzeń- żer zatokowy- wschody i rozwój liści BBCH 10-13: 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi,


Łubin- lustracja uprawy pod kątem pojawu chrząszczy i powodowanych przez nie uszkodzeń- żer zatokowy- wschody i rozwój liści BBCH 11-29: brak określonych progów ekonomicznej szkodliwości,


Wyka- lustracja uprawy pod kątem pojawu chrząszczy i powodowanych przez nie uszkodzeń- żer zatokowy- wschody i rozwój liści BBCH 10-19: brak określonych progów ekonomicznej szkodliwości,


Soja- lustracja uprawy pod kątem pojawu chrząszczy i powodowanych przez nie uszkodzeń- żer zatokowy- wschody i rozwój liści BBCH 10-13: brak określonych progów ekonomicznej szkodliwości.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony