Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

OPIS GATUNKÓW

 

Strąkowce to niewielkich rozmiarów chrząszcze, należące obecnie do rodziny stonkowatych (Chrysomelidae), i podrodziny – Bruchinae. Od pozostałych stonkowatych odróżniają się skróconymi pokrywami skrzydłowymi i dobrze widocznym z góry, końcowym odcinkiem odwłoka (tzw. pygidium), na którym znajdują się charakterystyczne dla gatunku cechy diagnostyczne. Większość gatunków ma również mocno zgrubiałe uda ostatniej pary nóg, na których mogą znajdować się różnej wielkości kolce. Zdecydowana większość gatunków strąkowców rozwija się wewnątrz nasion roślin z rodziny bobowatych. W Polsce występuje około 20 gatunków. Największe szkody w uprawach roślin z rodziny bobowatych wyrządzają strąkowiec grochowy, który jest szkodnikiem grochu siewnego oraz strąkowiec bobowy, uszkadzający nasiona bobu i bobiku. Niektóre gatunki strąkowców mogą powodować niewielkie szkody w uprawie innych roślin bobowatych np. wyki lub soczewicy.

Strąkowiec grochowy jest największym z krajowych strąkowców. Ciało chrząszczy może mieć długość od 3,5 do 5,2 mm. Osobniki dorosłe strąkowca bobowego są zwykle nieco mniejsze i długość ich ciała zawiera się w przedziale 4,0-4,5 mm. Na pokrywach i przedpleczu znajduje się charakterystyczny rysunek złożony ze szczecin koloru białego, czarnego i brązowego. U strąkowca grochowego wzór ten jest wyraźniejszy. Przedplecze chrząszczy jest szerokie, z małym ząbkiem po obu stronach. Ząbki te u strąkowca grochowego są masywne i ostro zakończone, leżą wyraźnie przed środkiem długości przedplecza. Strąkowiec bobowy ma te ząbki mniejsze i położone w środku długości boku przedplecza. Pokrywy u obu gatunków nie przykrywają całego odwłoka, pozostawiając widoczne pygidium. U strąkowca grochowego znajduje się na nim wyraźniejszy wzór w kształcie krzyża złożony z białych szczecin. Jaja mają około 1 mm długości, posiadają wydłużony kształt i są barwy od białej do żółtej, niekiedy z pomarańczowym odcieniem, larwy obu gatunków dorastają do około 5 mm długości i są koloru białego lub żółtawego. Mają krępe, segmentowane i łukowato wygięte ciało. Posiadają 3 pary, krótkich nóg.

  • Strągkowiec grochowy1
  • Strąkowiec bobowy
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony