Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

CYKL ROZWOJOWY

 

Zimują dorosłe owady w ściółce, na miedzach, w resztkach roślinnych, część chrząszczy trafia razem z nasionami do przechowalni. Wiosną po krótkim żerowaniu na roślinach żywicielskich i kopulacji samica strąkowca grochowego składa jaja na młode strąki grochu lub u nasady kwiatów. Jedna samica może ich złożyć nawet ponad 700. Samica strąkowca bobowego wykazuje się znacznie niższą płodnością i składa zwykle od 50 do 100 jaj zazwyczaj na niższe partie roślin bobu lub bobiku. Po okresie rozwoju embrionalnego (który może trwać niekiedy nawet dłużej niż miesiąc), wylęgające się larwy strąkowców wgryzają się do nasion i żerują w nich od 32 do 90 dni. W jednym nasieniu grochu rozwija się tylko jedna larwa strąkowca grochowego, natomiast w przypadku strąkowca bobowego w jednym nasieniu bobu może rozwijać się więcej niż jedna larwa – zwykle 2-3. Oba gatunki strąkowców mają jedną generację w roku. Część chrząszczy obu gatunków strąkowców opuszcza nasiona jesienią jeszcze na polu i zimuje w różnych kryjówkach. Pozostałe przenoszone są z nasionami do magazynów i w zależności od warunków przechowywania mogą pojawiać się stopniowo w ciągu zimy lub dopiero wiosną.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony