Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

SPOSÓB OKREŚLENIA WIELKOŚCI WYRZĄDZANYCH SZKÓD

 

W przypadku grochu, bobu i bobiku uprawianego na suche ziarno, do oceny stopnia zasiedlenia nasion najlepiej wykorzystać metodę hodowli. Należy pobrać ok. 250 gramów nasion i umieścić je w słoju przykrytym materiałem o drobnych oczkach. Słój należy umieścić w temperaturze pokojowej lub nieco wyższej i przetrzymać do czasu wygryzienia się chrząszczy z nasion. Opuszczone przez chrząszcze nasiona oraz te z widocznymi okienkami należy oddzielić od zdrowych i zważyć. Następnie wynik należy odnieść do masy całej próbki i wyrazić w formie procentowej. Sposób określenia ziarna niedojrzałego wymaga więcej pracy, jednak jego wynik uzyskać można znacznie szybciej. W tym celu należy pobrać z pola około 100 strąków, po 25 z różnych miejsc pola. Po wyłuskaniu, nasiona należy rozciąć przy użyciu ostrego noża lub skalpela i stwierdzić czy wewnątrz znajduje się larwa strąkowca. Następnie należy obliczyć udział procentowy zasiedlonych nasion w stosunku do wszystkich przeanalizowanych.


Ocena stopnia uszkodzenia:

  • słaby – do 2% nasion zasiedlonych,
  • średni 2-5% nasion zasiedlonych,
  • silny powyżej 5% nasion zasiedlonych.
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony