Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

ZALECENIA

 

Duża część strąkowców (szczególnie imago strąkowca grochowego) trafia do magazynów wraz z plonami i opuszcza nasiona wiosną. Chrząszcze mogą przebywać wtedy na parapetach okiennych.
Należy uniemożliwić wydostanie się owadów na zewnątrz, gdyż przelatują one wówczas na plantacje i zasiedlają rośliny na polu. W tym celu ważne jest utrzymanie szczelności magazynów.


Materiał siewny nie może być zasiedlony przez strąkowce, gdyż po siewie opuszczą one nasiona a w późniejszej fazie wzrostu roślin zasiedlą formujące się strąki. Ważne jest niszczenie resztek pożniwnych, w których może zimować część populacji strąkowców.


Straty spowodowane żerowaniem strąkowców można ograniczyć stosując możliwie wczesny siew oraz odpowiedni dobór odmian.


Zabiegi chemiczne należy prowadzić z użyciem zarejestrowanych do tego celu insektycydów. Środki należy wybrać spośród dostępnych na rynku preparatów, dedykowanych do ochrony poszczególnych gatunków roślin motylkowatych grubonasiennych.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony