Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Metodyki integrowanej ochrony roślin rolniczych

Dokumenty dla producentów

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dokumenty dla doradców

 • -

BOBIK

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -

GROCH

 

 

 • -

GRYKA

 

 

 • -
 • Komonica zwyczajna dla doradców
 • -
 • KonopiaJPG

KONOPIA

 

 

 • -

LEN

 

 

 • -
 • -

KUKURYDZA

 

 

 • -
 • -
 • -

OWIES

 

 

 • ProsoDoradcy — mały

PROSO

 

 

 • -

PSZENŻYTO

 

 

 • Metodyka integrowanej ochrony maku DLA DORADCÓW 2020

MAK

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • metodyki - soja
 • metodyki - soja

SOJA

 

 

 • -
 • -

ŻYTO

 

 

 • -
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • -

Stopka strony