Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Metodyki integrowanej ochrony roślin rolniczych

Dokumenty dla producentów

Dokumenty dla doradców

BOBIK

 

 

GROCH

 

 

GRYKA

 

 

LEN

 

 

KUKURYDZA

 

 

OWIES

 

 

PROSO

 

 

PSZENŻYTO

 

 

SOJA

 

 

ŻYTO

 

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Stopka strony