Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Metodyki ekologicznej uprawy roślin

Praktyczny sposób spełnienia wymogów prawnych i agronomicznych został przedstawiony w zamieszczonych metodykach produkcji ekologicznej. Część z nich powstała w oparciu o wyniki badań na rzecz rolnictwa ekologicznego, finansowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiały te są poddawane stałej aktualizacji.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony