Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 Żerowanie szkodników w pszenicy najczęściej wiąże się ze znaczną stratą plonu, która w skrajnych przypadkach może wynieść kilkadziesiąt procent. Faza wschodów i początkowego wzrostu to okres szczególnego zagrożenia młodych roślin ze strony szkodników, ponieważ silniejsze uszkodzenie nawet jednego liścia skutkuje czasami obumarciem całej rośliny. W tym okresie szczególnie groźne mogą być śmietki, larwy łokasia garbatka, ploniarka zbożówka oraz mszyce i skoczki jako wektory wirusów. Dalsze fazy wegetacji to okres pojawu kolejnych szkodników, głównie pluskwiaków – lednicy zbożowej i żółwinka zbożowego oraz skrzypionek. W okresie kłoszenia problemem mogą stać się pryszczarek pszeniczny oraz paciornica pszeniczanka, wciornastki, miniarki, zwójki, nałanek kłosiec oraz po raz kolejny mszyce i łokaś garbatek.  Szkodniki żerujące na kłosach, jak np. mszyce dodatkowo obniżają jakość ziarna redukując zawartość aminokwasów, co skutkuje spadkiem wartości wypiekowej mąki.

 

Program ochrony przenicy ozimej - szkodniki

Program ochrony pszenicy jarej - szkodniki

 • Gąsienica zwójki
  Gąsienica zwójki
 • Larwa łokasia garbatka
  Larwa łokasia garbatka
 • Lednica zbożowa
  Lednica zbożowa
 • Mszyca czeremchowo-zbożowa 
(u góry) i zbożowa
  Mszyca czeremchowo-zbożowa
  (u góry) i zbożowa
 • Ploniarka zbożówka
  Ploniarka zbożówka
 • Pryszaczarek
  Pryszaczarek
 • Skoczek
  Skoczek
 • Skrzypionka zbożowa
  Skrzypionka zbożowa
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony