Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

PROGRAM OCHRONY PSZENICY

  • -

Autorzy:

prof. dr hab. Marek Korbas, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr hab. Roman Kierzek, dr Ewa Jajor, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka, dr Przemysław Strażyński, inż. Adam Paradowski, mgr Marta Dubas, mgr in. Jakub Danielewicz

 

Program przygotowany w ramach zadania 1.2

Opracowanie i aktualizacja programów integrowanej ochrony roślin rolniczych

 

Program Wieloletni na lata 2016 – 2020

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program integrowanej ochrony pszenicy ozimego przed chorobami, szkodnikami i chwastami został przygotowany na podstawie rejestru środków ochrony roślin MRiRW opublikowanego na początku stycznia 2017 roku.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony