Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

   Mimo wąskiej rozstawy międzyrzędzi i znacznego zagęszczenia roślin w rzędzie pszenica ozima ulega silnemu zachwaszczeniu. Straty w plonie nie odchwaszczanych plantacji są uzależnione od składu botanicznego w danym stanowisku. Wystarczy by jeden z gatunków uciążliwych takich jak chaber, przytulia czy maruna wystąpił masowo w towarzystwie prawie zawsze obecnej miotły zbożowej, by plon spadł o minimum 30%.

   Podstawą prawidłowego odchwaszczania pszenicy ozimej jest wykonanie pierwszego zabiegu podczas jesieni. Eliminuje on wszystkie gatunki chwastów zimujących, uważane za właśnie te najbardziej uporczywe. Zabieg jesienny także powinien zniszczyć samosiewy rzepaku obecne na wielu plantacjach ze względu na często stosowany płodozmian z udziałem rzepaków. Zniszczenie chwastów podczas jesieni, to zapobieganie bezpośredniej konkurencji o światło, wodę i składniki pokarmowe. Efektywność takiego zabiegu często się przekłada na kondycje pszenicy i jej przezimowanie. Na ogół na plantacjach odchwaszczanych podczas jesieni, ponowne zachwaszczenie pojawia się wiosną. Jednak nie ma pośpiechu z koniecznością wykonania wczesnych zabiegów. Spokojnie, po obeschnięciu pól można przystąpić do zabiegów korekcyjnych. Do ich wykonania można wykorzystać wiele  herbicydów przystosowanych do bardzo zróżnicowanego zachwaszczenia. Pierwsze zabiegi wykonane dopiero wiosną często są zawodne, sumarycznie z względu na stosowanie wyższych dawek mogą się okazać droższe i zdecydowanie mniej zgodne z zalecanymi metodami integrowanymi.

Program ochrony pszenicy jarej - chwasty

Program ochrony pszenicy ozmiej - chwasty

 • Chaber bławatek w pszenicy
  Chaber bławatek w pszenicy
 • Maruna bezwonna i miotła zbożowa
  Maruna bezwonna i miotła zbożowa
 • Miotła zbożowa (omijak)
  Miotła zbożowa (omijak)
 • Miotła zbożowa w pszenicy
  Miotła zbożowa w pszenicy
 • Przytulia czepna w pszenicy
  Przytulia czepna w pszenicy
 • Siewki chwastów w pszenicy
  Siewki chwastów w pszenicy
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony