Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Cykl rozwojowy

 

Jest to gatunek holocykliczny (przechodzący pełny cykl rozwojowy) i różnodomny. Zimuje w postaci jaj na trzmielinie zwyczajnej (Evonymus europea), kalinie koralowej (Viburnum opulus) i jaśminowcu wonnym (Philadelphus coronnarius), skąd migruje na rośliny należące do różnych rodzin, głównie: psiankowatych, rdestowatych i komosowatych. Jedynie populacje migrujące z trzmieliny mogą rozwijać się na buraku cukrowym, pozostałe są niezdolne do rozmnażania i wkrótce giną. Aphis fabae stanowi na gospodarzu pierwotnym kompleks podgatunków: Aphis (fabae) fabae, A. (fabae) cirsiacanthoidis, A. (fabae) evonymi i A. (fabae) solanella bardzo trudnych do odróżnienia. Podgatunki te wykazują różną preferencję do odbycia lotów migracyjnych, mając na uwadze istnienie różnych podgatunków oraz ich występowanie na różnych żywicielach pierwotnych, słusznym wydaje się być wniosek, że głównie obserwacje zimujących jaj na trzmielinie zwyczajnej, jak również termin wylęgania się pierwszych larw tego gatunku na tym żywicielu ma istotne znaczenie dla prognozowania krótkoterminowego A. fabae na burakach cukrowych. Wczesną wiosną, na gospodarzu zimowym w temperaturze 7-8ºC, następuje wyląg larw pierwszego pokolenia, łącznie na gospodarzu zimowym występują 2-3 pokolenia mszycy burakowej.

 

Wyląg założycielek rodu z zimujących jaj zwykle zaczyna się wczesną wiosną, przy temperaturze 7–8ºC, natomiast przelot migrantek letnich na żywicieli letnich ma miejsce, gdy dzienna temperatura powietrza osiąga minimum 15ºC. W ostatnim pokoleniu na żywicielu pierwotnym, na przełomie kwietnia i maja pojawiają się samice uskrzydlone tzw. migrantki, przelatujące w okresie maja i początku czerwca na buraki. Na nich mszyce rozwijają się dzieworodnie przez całe lato, dając nawet około 10 pokoleń. Na dynamiczny rozwój populacji mszycy burakowej wpływa wzrost temperatury w dzień 20-25ºC. Występują licznie tworząc kolonie najchętniej na pędach wierzchołkowych i spodniej stronie liści. W czasie żerowania na burakach pod wpływem przegęszczenia populacji pojawiają się formy uskrzydlone które rozprzestrzeniają szkodnika na rośliny sąsiednie. Jesienią, w drugiej połowie września, ponownie pojawiają się osobniki uskrzydlone – tzw. gynoparae dokonujące przelotów remigracyjnych na żywicieli pierwotnych (zimowych) – trzmielinę, kalinę i jaśminowiec wonny, na pędach których składają zimujące jaja.

  • cykl
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony