Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Opis uszkodzeń

 

Szkody powstające w wyniku żerowania mszycy burakowej są dwojakie: bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie wynikają z nakłuwania liści przez te owady i wysysania soków roślinnych. Na skutek żerowania mszyc zasiedlone liście buraka (głównie sercowe) są zdeformowane i skędzierzawione, zahamowaniu ulega wzrost roślin a ich liście żółkną, na spodniej stronie liści można zaobserwować kolonie czarnych mszyc. Mszyce również wydalają duże ilości słodkawych odchodów tzw. spadzi. Powierzchnie liści są błyszczące i lepkie a na ich powierzchni mogą rozwijać się grzyby ograniczające asymilację. Długotrwałe silne uszkadzanie młodych roślin może doprowadzić do obniżki plonów buraków o ponad 30%.

Szkody pośrednie powstają poprzez transmisję wirusów powodujących choroby wirusowe. Przenoszone przez mszyce wirusy mogą być przyczyną np. nekrotycznej żółtaczki buraka, czy łagodnej żółtaczki buraka.

Uszkodzenia obserwowane na roślinach buraka mogą być mylone z objawami żerowania innych gatunków mszyc polifagicznych

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony