Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Sygnalizacja zabiegów ochronnych

 

Termin zwalczania mszycy burakowej zależy od tego przed jakiego typu szkodliwością mszyc chcemy chronić buraki.

W przypadku ochrony roślin przed zakażeniem wirusem – szkodliwość pośrednia, zabieg powinien być przeprowadzony w momencie stwierdzenia nalotu pierwszych migrantek A. fabae na plantacje. Zaleca się już w drugiej połowie marca rozpocząć obserwację złóż jaj na trzmielinie, rosnącej dziko na skraju lasów, w polnych zadrzewieniach i zaroślach. Należy możliwie precyzyjnie określić termin wylęgu z jaj pierwszych założycielek rodów, notować liczbę występujących pokoleń, a zwłaszcza ustalić moment pojawienia się pierwszych form uskrzydlonych, które w terminie od 6-12 dni mogą pojawić się na plantacjach buraków. Dają one początek populacjom letnim – zwykle w połowie maja, w fazie rozwoju liści i rozety buraka.

Duże znaczenie dla ustalenia terminu nalotu pierwszych mszyc uskrzydlonych na plantacje buraków ma monitorowanie ich lotów przy użyciu żółtych naczyń wypełnionych wodą, ustawianych bezpośrednio na gruncie lub aparatów ssących Jonhnson’a, pozwalających wcześnie stwierdzić obecność mszyc uskrzydlonych w powietrzu, a wkrótce też na uprawach.

Ponadto na plantacjach buraków przegląda się liście roślin rosnących na brzegu pola. oraz w różnych losowo wybranych punktach po 25 roślin (ogółem 100-150 lub więcej w zależności od wielkości plantacji), na których należy przeglądać wszystkie liście dla stwierdzenia obecności mszycy i podjęcia decyzji o jej zwalczaniu.

Pewne znaczenie przy sygnalizacji rozwoju mszycy burakowej mają kryteria fenologiczne, z którymi skorelowany jest rozwój mszyc na trzmielinie:

  • pojaw pierwszych larw z pierwszego pokolenia zbiega się z okresem pękania pąków kwiatowych trzmieliny lub zakwitania tarniny (Prunus spinosa);
  • pojaw larw II pokolenia – z zakwitaniem kasztanowca (Aesculus hipocastanum);
  • przelot migrantek na letnie rośliny żywicielskie ma miejsce na ogół w pełni kwitnienia trzmieliny (Evonymus europea), gdy temperatura dzienna osiąga minimum 15ºC.

 

Termin ochrony plantacji buraków przed szkodliwością bezpośrednią będzie uzależniony od intensywności rozwoju letnich pokoleń mszyc bezskrzydłych na liściach buraka. W celu ustalenia tego terminu analizuje się liście roślin rosnących w różnych losowo wybranych punktach, po 25 roślin (ogółem 100-150 roślin w zależności od wielkości plantacji). Takie obserwacje trzeba prowadzić przez cały sezon wegetacyjny dla oceny procentu porażonych roślin i porównywania kolejnych wyników obserwacji polowych z progami szkodliwości. Liczne występowanie mszycy burakowej grozi ubytkiem plonu buraków o 30%, szczególnie zagrożone są rośliny do fazy 10 liści (skala BBCH 19).

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony