Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Systematyka

 • Chrząszcz skrzypionki zbożowej
  Chrząszcz skrzypionki zbożowej
 • Chrząszcz skrzypionki błękitek
  Chrząszcz skrzypionki błękitek

Typ: Stawonogi - Arthropoda
Gromada: Owady - Insecta
Rząd: Chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: Stonkowate - Chrysomelidae
Gatunek: skrzypionka zbożowa – Oulema melanopus L., Oulema duftschmidi L. Redt., skrzypionka błękitek – Oulema gallaeciana – Heyden

Pod nazwą skrzypionka zbożowa funkcjonują dwa gatunki Oulema duftschmidi L. Redt. oraz Oulema melanopus L., które są praktycznie nierozróżnialne po cechach morfologicznych:

 • długość chrząszczy skrzypionki zbożowej około 4-5 mm. Chrząszcze skrzypionki granatek są nieco mniejsze, długości 3-4 mm,
 • chrząszcze skrzypionki zbożowej posiadają ceglaste przedplecze, żółtoczerwone odnóża z wyjątkiem czarnych stóp, pokrywy koloru zielonego lub niebieskiego o metalicznym połysku. Chrząszcze skrzypionki granatek ubarwione jednolicie na ciemnoniebieski kolor z metalicznym połyskiem,
 • jaja skrzypionek długości około 1mm, miodowożółte, walcowate, końce tempo zaokrąglone,
 • larwy brunatnożółte, miękkie, wrzecionowate, uwypuklone od górnej strony, pokryte śluzem i odchodami.
 • Jaja skrzypionek
  Jaja skrzypionek
 • Larwa skrzypionek
  Larwa skrzypionek
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony