Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Sygnalizacja

 

Termin zwalczania i progi ekonomicznej szkodliwości

W fazie liścia flagowego (BBCH 31-39): zboża ozime 1-1,5 larwy na źdźble; zboża jare: 0,5-1 larwy na źdźble.

Zabieg insektycydowy wykonuje się gdy na roślinach zbóż występują około 4 mm larwy z najwcześniej złożonych jaj i ma miejsce wylęg larw z masowo składanych jaj.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • -

Stopka strony