Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Zalecenia

 

Metoda agrotechniczna:

  • płodozmian,
  • prawidłowe i dokładne zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne,
  • izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych,
  • wczesny siew ziarna,
  • zrównoważone nawożenie.

Dobór odmian

Polecane są odmiany, które wcześnie kłoszą się i dojrzewają.

 

Metoda chemiczna

  • termin wykonania zabiegu należy wyznaczyć w oparciu o prawidłowo przeprowadzony monitoring biorąc pod uwagę próg ekonomicznej szkodliwości,
  • zabieg insektycydowy należy wykonać w początkowym okresie masowego wylęgu larw.

Substancje czynne na dzień 9.11.2021: alfa-cypermetryna, cypermetryna, beta-cyflutryna, zeta-cypermetryna, lambda-cyhalotryna, deltametryna, gamma-cyhalotryna, acetamipryd, esfenwalerat

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • -

Stopka strony