Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Cykl biologiczny

 

  • dorosłe chrząszcze zimują w ściółce, w darni, między korzeniami, wiosną przelatują na rośliny żywicielskie (między innymi na rośliny jęczmienia, pszenicy, pszenżyta, owsa) gdy temperatura powietrza przez 2-3 dni przekracza 10°C,
  • chrząszcze wyjadają tkankę liści między nerwami,
  • po kopulacji samice składają jaja (od maja przez kilka tygodni) głównie na górnej stronie blaszki liściowej, wzdłuż nerwów, pojedynczo lub po kilka w rzędzie,
  • po około 2 tygodniach z jaj wylegają się larwy,
  • przepoczwarczenie larw skrzypionki zbożowej następuje w glebie, natomiast larw skrzypionki błękitek w piankowatych kokonach umiejscowionych na różnych częściach roślin (liście, pochwa liściowa, źdźbło, kłosy). Do przepoczwarczenia larw dochodzi pod koniec czerwca i trwa ono około 2 tygodnie,
  • w ciągu roku rozwija się jedno pokolenie skrzypionek.
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony