Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Objawy chorobowe

 

  • na liściach, pochwach liściowych, źdźbłach, a niekiedy nawet na kłosach występuje początkowo białawy, watowaty, mączysty, później szarobiały nalot grzyba. Z czasem nalot grubieje i przybiera barwę brunatną z licznymi czarnymi punktami (owocniki-kleistotecja),
  • nieraz można zaobserwować brunatne przebarwienia tkanek w miejscu porażenia, są one przejawem reakcji obronnej rośliny,
  • silnie porażone liście przedwcześnie zasychają, może dojść do redukcji źdźbeł, czy zamierania całych roślin.

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony