Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Cykl biologiczny

 

  • grzyb jest pasożytem bezwzględnym tj. rozwija się wyłącznie na żywej tkance,
  • grzybnia wytwarza trzonki konidialne, na których wykształcają się zarodniki konidialne, które są głównym źródłem infekcji i rozprzestrzeniania się choroby,
  • następnie na porażonych organach rośliny powstają ciemnobrunatne lub prawie czarne owocniki grzyba z workowymi zarodnikami,
  • wiosną owocniki pękają uwalniając zarodniki, w rezultacie dochodzi do rozwoju pierwotnych infekcji.
  • schemat, cykl rozwojowy mącznika prawdziwego zbóż i traw
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony