Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Zalecenia

 

Metody agrotechniczne

  • podorywka i staranna orka by zniszczyć resztki pożniwne,
  • zrównoważone nawożenie NPK,
  • unikanie sąsiedztwa form jarych i ozimych tych samych gatunków zbóż,
  • wybór odmian odpornych lub tolerancyjnych na porażenie przez grzyby.

 

Metoda chemiczna

Przykład substancji czynnych na dzień 9.11.2021: azoksystrobina, epoksykonazol, krezoksym metylu, cyprodynil, tebukonazol, protiokonazol, cyprodynil, fenpropidyna, metrafenon, fluksapyroksad

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • -

Stopka strony