Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Sygnalizacja

 

Sposoby ustalenia terminów zabiegów fungicydowych

Należy wykonać lustrację pól pod kątem występowania symptomów chorobowych mączniaka prawdziwego zbóż i traw. W zależności od wielkości pola należy pobrać od 100 do 150 roślin (z różnych, losowo wybranych punktów pola) w fazie krzewienia (BBCH 21-29) oraz 100-150 źdźbeł od fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) do kłoszenia (BBCH 59) i 100-150 liści gdy objawy chorobowe występują na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie. Wyniki należy podać w procentach porażonej powierzchni analizowanych części rośliny.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony