Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Progi ekonomicznej szkodliwości

 

pszenica ozima w intensywnej uprawie

  • w fazie krzewienia (BBCH 21-29), 70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
  • w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39), co najmniej 10% źdźbeł z objawami porażenia,
  • w fazie kłoszenia (BBCH 51-59), objawy chorobowe na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie: 5-10% źdźbeł lub liści z pierwszymi objawami porażenia.

jęczmień:

  • ozimy - jesienią, w fazie krzewienia (BBCH 21-29), objawy na dolnych liściach roślin,
  • jary i ozimy, od fazy krzewienia (BBCH 20) do fazy kłoszenia (BBCH 51), objawy chorobowe na górnych liściach, co najmniej 10% porażonych źdźbeł.

owies

  • pod koniec krzewienia (BBCH 29), 15-20% źdźbeł z wyraźnymi objawami porażenia,
  • w okresie strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy ukazywania się wiech (BBCH 49), choroba zaczyna opanowywać trzeci liść przechodząc na liść podflagowy.

żyto, pszenżyto

  • w okresie strzelania w źdźbło (BBCH 30) lub na początku kłoszenia (BBCH 51), objawy choroby na liściu podflagowym, 20% porażonych źdźbeł.
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony