Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Biologia

 

Patogen zimuje w postaci splotów grzybni na porażonych resztkach pożniwnych pozostawionych na polu po zbiorze. W okresie wegetacji rozprzestrzenia się przez zarodniki konidialne wytwarzane na trzonkach wyrastających ze splotów grzybni. Zarodniki są rozprzestrzeniane przez wiatr oraz deszcz. Po dostaniu się na liść zarodniki kiełkują, a strzępki grzyba wnikają przez szparki oddechowe lub przebijają warstwę ochronną i przerastają tkanki liściowe.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony