Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Sygnalizacja

 

Lustrację plantacji buraka pod kątem występowania objawów chorobowych typowych dla chwościka buraka, należy przeprowadzić natychmiast po wystąpieniu kilkudniowych opadów deszczu w terminie pojawiania się choroby na danym obszarze. Bezpośredni i regularny (co 2 dni) monitoring plantacji buraka, pozwala uchwycić moment pojawienia się choroby.

Termin lustracji pól

Grzyb pojawia się w zależności od rejonu kraju w przedziale czasowym (podane okresy są okresami orientacyjnymi!):

 • druga połowa czerwca do połowy lipca na południu Polski,
 • od początku lipca do pierwszej dekady sierpnia w Polsce centralnej,
 • koniec lipca - sierpień – północna część kraju.

 

Skala porażenia buraka przez chwościka wg autorstwa dr hab. Jacka Piszczka

 

 

         Stopień porażenia                                               Opis objawów

                       1                       Porażone 0,1% powierzchni liścia, pojedyncze plamki na liściu.

 • 1

                       2                       Porażone 1,0% powierzchni liścia, występują liczniejsze,
                                                pojedyncze, luźno rozmieszczone plamki na liściu.                     

 • 2

                       3                       Porażone 2% powierzchni liścia, umiarkowana liczba plamek
                                                na liściu, plamki rzadko rozmieszczone.                                        

 • 3

                       4                       Porażone 5% powierzchni liścia, duża liczba plamek na liściu,
                                                plamki zaczynają  przylegać do siebie, widoczne początki
                                                nekroz.                                                                                                 

 • 4

                       5                       Porażone 10% powierzchni liścia, liczba plamek bardzo duża,
                                                plamki na liściu przylegają do siebie i łączą się, pojawiają się
                                                pierwsze nekrozy.                                                                              

 • 5

                       6                       Porażone 25% powierzchni liścia, liczba plamek bardzo duża,
                                                wyraźne nekrozy.                                                                               

 • 6

                       7                       Porażone 35% powierzchni liścia, nekrozy na całej powierzchni
                                                liści.

 • 7

                       8                       Porażone 45% powierzchni liścia. Duża powierzchnia nekroz.   

 • 8

                       9                       Porażone 60% powierzchni liścia, liście mocno zniszczone,
                                                roślina zaczyna tworzyć nowe, ulistnienie.                                     

 • 9
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony