Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 • -

 

Sygnalizacja

 

Lustrację plantacji buraka pod kątem występowania objawów chorobowych typowych dla chwościka buraka, należy przeprowadzić natychmiast po wystąpieniu kilkudniowych opadów deszczu w terminie pojawiania się choroby na danym obszarze. Bezpośredni i regularny (co 2 dni) monitoring plantacji buraka, pozwala uchwycić moment pojawienia się choroby.

Termin lustracji pól

Grzyb pojawia się w zależności od rejonu kraju w przedziale czasowym (podane okresy są okresami orientacyjnymi!):

 • druga połowa czerwca do połowy lipca na południu Polski,
 • od początku lipca do pierwszej dekady sierpnia w Polsce centralnej,
 • koniec lipca - sierpień – północna część kraju.

 

Skala porażenia buraka przez chwościka wg autorstwa dr hab. Jacka Piszczka

 

 

         Stopień porażenia                                               Opis objawów

                       1                       Porażone 0,1% powierzchni liścia, pojedyncze plamki na liściu.

 • 1

                       2                       Porażone 1,0% powierzchni liścia, występują liczniejsze,
                                                pojedyncze, luźno rozmieszczone plamki na liściu.                     

 • 2

                       3                       Porażone 2% powierzchni liścia, umiarkowana liczba plamek
                                                na liściu, plamki rzadko rozmieszczone.                                        

 • 3

                       4                       Porażone 5% powierzchni liścia, duża liczba plamek na liściu,
                                                plamki zaczynają  przylegać do siebie, widoczne początki
                                                nekroz.                                                                                                 

 • 4

                       5                       Porażone 10% powierzchni liścia, liczba plamek bardzo duża,
                                                plamki na liściu przylegają do siebie i łączą się, pojawiają się
                                                pierwsze nekrozy.                                                                              

 • 5

                       6                       Porażone 25% powierzchni liścia, liczba plamek bardzo duża,
                                                wyraźne nekrozy.                                                                               

 • 6

                       7                       Porażone 35% powierzchni liścia, nekrozy na całej powierzchni
                                                liści.

 • 7

                       8                       Porażone 45% powierzchni liścia. Duża powierzchnia nekroz.   

 • 8

                       9                       Porażone 60% powierzchni liścia, liście mocno zniszczone,
                                                roślina zaczyna tworzyć nowe, ulistnienie.                                     

 • 9
 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2022

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony