Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Wpływ czynników zewnętrznych na rozwój choroby

 

Temperatura w zakresie 25-30°C w dzień i powyżej 15°C w nocy oraz wysoka wilgotność powietrza (95-100%) sprzyjają rozwojowi choroby. Te same warunki sprzyjają otwieraniu się szparek oddechowych, przez które grzyb wnika do tkanek liścia. Poniżej 15°C aktywność grzyba spowalnia i nieomal ustaje w temperaturze poniżej 10°C. Pierwsze plamistości pojawiają się po około 6 dniach od zaistnienia sprzyjających warunków dla rozwoju choroby, przy czym o tempie rozwoju choroby decyduje pogoda.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony