Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Zalecenia

 

Należy zwrócić uwagę na prawidłową agrotechnikę, a zwłaszcza przestrzegać właściwego i proporcjonalnego nawożenia, co podnosi odporność roślin. Należy zastosować się do kilku podstawowych zasad:

  • staranne przyoranie resztek pożniwnych, ponieważ porażone liście stanowią główne źródło infekcji w następnym roku,
  • stosowanie właściwej rotacji uprawianych roślin (4 letnia przerwa w uprawie buraków na tym samym stanowisku),
  • unikanie wysiewania buraków w sąsiedztwie pól, na których był uprawiany burak oraz gdzie uprzednio usypywano pryzmy korzeni,
  • wysiewanie odmian o podwyższonej odporności na betiola.

 

W przypadku chwościka zabieg ochronny powinien być wykonany w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby. Każde opóźnienie powoduje spadek skuteczności zabiegu i może doprowadzić do znaczących strat w plonie korzeni i cukru. Związane jest to miedzy innymi z bardzo dużą zmiennością w populacji grzyba i często spotykaną odpornością na substancje czynne fungicydów. Obecnie 100% populacji patogena odporne jest na tiofanat metylu, wysoką odporność obserwuje się także na strobiluryny. Drugi zabieg ochronny powinien być wykonany nie później niż po trzech tygodniach od pierwszego. W miarę możliwości należy unikać stosowania w kolejnych zabiegach tej samej substancji czynnej. W celu zapobiegania rozwoju odporności do zabiegów ochronnych dodawać preparaty miedziowe. Mogą być to nawozy nalistne o dużej zawartości tego pierwiastka. W celu podniesienia skuteczności zabiegów do cieczy opryskowej dodawać adiuwanty przeznaczone do zabiegów fungicydowych.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony