Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

Opis gatunku

 

Formy bezskrzydłe mszycy burakowej są czarne, matowe z lekko brązowym odcieniem, młodsze larwy są nieco jaśniejsze a starsze mają wyraźnie widoczne białe paski nalotu woskowego po bokach na odwłoka. Osobniki uskrzydlone tego gatunku mają długość 1,6–2,6 mm, na głowie posiadają długie czółki. Rysunek na tergitach (grzbiecie) odwłoka składa się z brązowych plam bocznych i szeregu poprzecznych pasów. Pomiędzy 5 i 6 segmentem odwłoka u mszyc występują tzw. syfony ok. 1/10 długości ciała i 1,5 razy dłuższe od czarnego ogonka (zakończenia odwłoka).

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony