Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Ocena szkód

 

Ocenę szkodliwości skrzypionek należy wykonać od fazy kiedy drugi i trzeci liść podflagowy jest jeszcze zielony, do dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69 do 71-77). Należy sprawdzić po 10 źdźbeł pobranych z różnych punktów pola (100-150 sztuk) pod kątem występowania uszkodzeń wyrządzonych przez larwy i chrząszcze skrzypionek. Należy określić procent uszkodzonych źdźbeł.

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony